LICEUL DE ARTĂ SIBIU

“ O şcoală deschisă spre artă, cu artă, prin artă”

 

Misiunea liceului:

„Şcoala cea mai bună este aceea pe care o iubeşte mai mult şcolarul decât profesorul”

Nicolae Iorga

Liceul de Artă Sibiu este o instituție deschisă tuturor copiilor și tinerilor pasionați și înzeztrați cu talent artistic oferind posibilitatea fiecărui elev de a se exprima liber, să dobândească un nucleul esențial de cunoștințe, deprinderi, valori morale, abilități practice bine definite, în vederea accederii prin învățarea pe tot parcursul vieții spre profesiunea dorită, ca cetățean European.

De ce un învățământ vocațional de artistic?

Dacă vă place muzica sau pictura, la noi le găsiţi pe toate! Pasiunea trăieşte aici! Şi pentru că noi investim în oameni, iar artistul este un om de cultură, o atenţie deosebită acordăm şi culturii generale, care vine să întregească oferta educaţională a şcolii noastre.

- Oferim copiilor talentaţi o educaţie armonioasă, echilibrată, dezvoltând competenţele artistice;

- Un învăţământ pluridiscilinar; practică artistică şi cultură generală;

- Prin expoziţii, concerte, recitaluri, proiecte de specialitate elevii își pot pune în aplicare cunoştinţele dobândite, dezvoltându-şi simţul artistic, descoperind impactul cu publicul.

DE CE AŢI ALEGE  LICEUL DE ARTĂ SIBIU PENTRU COPILUL DVS.?

- este singurul liceu vocaţional de artă  din judeţul Sibiu, unde elevii se pot dezvolta în domeniul muzicii și al artelor plastice

- standardele educaţionale ridicate şi un corp profesoral de calitate, cu înaltă calificare;

- promovabilitatea elevilor la examenele de bacalaureat a fost de 97% în anul școlar 2018-2019.

- numeroasele premii obţinute la olimpiadele şi concursurile judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale

- organizarea de numeroase activităţi extraşcolare, proiecte naționale, internaționale, proiecte de voluntariat

- consilierea elevilor şi părinţilor prin programele cabinetului de asistenţă psihopedagogică;

- programele de orientare şi consiliere în carieră;

- programul școlar în prima parte a zilei, începând cu ora 8;

- obţinerea unui atestat profesional de calificare profesională în domeniul muzicii şi artelor plastice

De-a lungul celor 60 de ani de existenţă, educaţia artistică promovată de Liceul de Artă Sibiu comunităţii locale şi judeţene a reprezentat nu numai o alternativă educaţională de instruire şi formare prin artă a unei largi categorii de elevi, ci şi realizarea de performanţe artistice naţionale şi internaţionale.

Liceul se mândreşte atât cu absolvenţii care astăzi sunt interpreţi, artişti consacraţi şi dascăli de valoare în domeniul artelor plastice şi cel al muzicii, precum şi cu absolvenţii care au îmbrăţişat alte domenii (medicină, filologie, drept, jurnalistică, arhitectură etc)

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2019-2020

Instituţia noastră face parte din filiera vocaţională profilul artistic, specializările  muzică şi arte vizuale. Este structurată pe trei cicluri de învăţământ: primar (cls. P/I-IV), gimnazial (cls. V-VIII) şi liceal (cls.IX-XII).

1. Specializarea muzică se adresează  elevilor din  clasele I–XII cu vârste cuprinse între 6-18 ani:

- secţia instrumentală (clasele I-XII) cu instrumentele pian, vioară, violă, violoncel, chitară, flaut, clarinet, fagot, nai, percuţie, trompetă, trombon

- secţia artă vocală interpretativă - canto clasic (clasele IX- XII)

- secţia teoretică (clasele IX- XII)

2. Specializarea arte plastice se adresează elevilor claselor V-XII cu vârste cuprinse între 11-18/19 ani:

- pictură, desen, modelaj – clasele V-VIII

- pictură, grafică, sculptură – clasele IX-XII

BAZA MATERIALĂ

Liceul de Artă  funcționează  într-un singur corp de clădire cu patru nivele (subsol, demisol, parter, etaj) cu un total de:

- 20 săli de clasă

- 1 atelier pictură                                                                                      

- 2 ateliere sculptură

- 1 atelier grafică

- 1 atelier desen

- 1 bibliotecă

- 1 amfiteatru pentru spectacole

- 1 cabinet psihopedagogic

- O sală de expoziţii şi festivităţi

- 14 săli de studiu - muzică

- 1 laborator de informatică

- o sală de sport

- 1 cabinet de teoria muzicii

RESURSELE UMANE

În anul școlar 2018-2019 în liceu sunt școlarizați un număr de 448 de elevi pe trei nivele: 

1. primar (P-IV) 118 elevi,

2. gimnazial (V-VIII) 164 elevi

3. liceal (IX-XII) 198 elevi

 

Sub îndrumarea unui număr de 80 cadre didactice, 100% calificate. Departamentul administrativ este reprezentat de 6 cadre didactice auxiliare și 5 persoane - personal nedidactic.

 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE

Activitatea şcolară este completată de o mare diversitate de activităţi extraşcolare cum ar fi concursuri, recitaluri, expoziţii, olimpiade naţionale, proiecte educaţionale, activităţi de ecologizare,  de voluntariat în cadrul programului național S.N.A.C. și nu numai, parteneriate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional precum Plato, Erasmus+ - N.O.E. (2015-2018), ARACNE (2018-2020), e-twinning, protocoale de colaborare cu alte instituţii (bănci, Filarmonica de Stat Sibiu, Biblioteca ASTRA, Uniunea Artiştilor Plastici, Teatrul pentru copii şi tineret “Gong”, muzee, biserici, poliţie, spitale, etc).   

Liceul de Artă Sibiu este organizatorul a 2 concursuri naţionale cu autofinanţare:

- “Hans Herman” – Concurs Național de Arte Plastice (2019- ediția XII)

- “Timotei Popovici” – Concurs Naţional de Interpretare Instrumentală Vioară-Corzi grave-Chitară clasică-Harpă (2019-ediția XVII)

 

ÎN PERSPCTIVĂ, ŞCOALA OFERĂ POSIBITATEA ABSOLVENŢILOR DE A SE MANIFESTA COMPETITV, ÎN DOMENIILE:

- Design ambiental, vestimentar;

- Artă decorativă;

- Instructori artistici;

- Membri în formaţii corale, instrumentale

- Artişti liberi profesionişti;

- Publicitate, marketing.

 

Pentru anul școlar 2019-2020, liceul își deschide porțile pentru:

- 25 elevi la clasa pregătitoare

- 28 elevi clasa a IX-a secția muzică (muzică instrumentală, canto clasic, secția teoretică),

- 28 elevi clasa a IX-a secția arte plastice      

- 15 elevi clasa a V-a secția arte plastice

- Până la 20 elevi pentru celelalte clase,în funcție de planul de școlarizare aprobat          

 

SUNTEM SIGURI CĂ V-AM CONVINS DEJA!

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!!!