Asociația de Părinți a Liceului de Artă Sibiu( APLAS ) a fost înființată în 5 August 2014 având ca scop principal implicarea, organizarea, sprijinirea, dezvoltării și desfășurării activităților sociale, culturale și educative în domeniul promovării drepturilor și intereselor legitime ale elevilor din Liceul de Artă Sibiu, părinților acestora și membrilor asociaţiei în relația partenerială:

Școală – Elevi – Părinți – Autorităţi – Comunitate.


Membrii fondatori și ai Consiliului director APLAS sunt:

HANEA NICOLAE RADU, Președinte/părinte,

COMAN FRANCISKA-ELVIRA, Vicepreședinte/ părinte,

DELCĂ IONELA-DELIA, Secretar/profesor,

SERFȌZȌ ANCA-IOANA, Membru/profesor,

BĂBAN DAN-CĂLIN, Membru/profesor,

DORCA DORIANA-GEORGETA, Membru /profesor,

MĂRGINEANU GABRIEL-NICOLAE, Membru/profesor.


Patrimoniul APLAS se poate constitui din:

 • cotizațiile membrilor;
 • dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condițiile legale;
 • donații, sponsorizări sau legate, din partea persoanelor fizice și juridice din țară sau din străinătate, potrivit legii;
 • venituri realizate din activități economice directe;
 • resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale;
 • surse atrase pe programe cu finanțare din fonduri interne și internaționale;
 • venituri din organizarea de evenimente de colectă de fonduri (baluri, tombole, manifestări publice etc.) precum și din desfășurarea de activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul APLAS;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Principalele cheltuieli ale APLAS sunt:

 • cheltuielile pentru realizarea obiectivelor APLAS;
 • indemnizații pentru personalul angajat de către APLAS;
 • rechizite și alte obiecte de birou;
 • taxe și plata utilităților;
 • burse;
 • cheltuieli proprii de administrare;
 • alte cheltuieli efectuate conform prezentului Statut sau legislației în vigoare.

Activitățile cu tradiție finanțate anual și integral de către APLAS sunt

 • Concertele ”De Iarnă” și ”De Primăvară” susținute la Sala Thalia
 • Concursul  de Arte plastice și Istoria Artei ”Hans Hermann”
 • Concursul de Interpretare Instrumentală Vioară-corzi grave ”Timotei Popovici”

       APLAS sprijină financiar serbările de început și sfârșit de an școlar, deplasări ale elevilor la competiții, proiecte sau parteneriate educaționale în țară și străinătate care nu sunt finanțate de ministerul educației sau autoritățile locale.

      Membri APLAS oferă consultanță la cerere elevilor, părinților, cadrelor didactice și oricăror membri ai acesteia la solicitarea directă.

      De-a lungul anilor preocuparea pentru îmbunătățirea calității mediului de activitate al elevilor împreună cu părinții totodată și membri ai asociației noastre am realizat modernizarea unor spații de învățământ prin achiziționarea de mobilier, aparatură electronică digitală, respectiv toate clasele ciclului primar beneficiază de table de scris(white board) cu marker sau chiar table interactive, videoproiectoare, computere, imprimante multifuncționale sau corpuri de iluminat.

       Activitățile asociației au contribuit si la consolidarea unor relații cu alte organizații , fundații, asociații care au sprijinit activitatea Liceului de Artă și care, unii dintre ei, sunt susținători ”de tradiție” ai liceului precum Clubul ”Lions Brukenthal”, Clubul ”Rotary Internațional”  , Fundația ”SVASTA” ș.a.

 

Calitatea de membru al APLAS poate fi dobândită, prin aprobarea cererii de adeziune de către Consiliul Director,  de către:

  • Părinți sau tutori ai elevilor Liceului de Artă Sibiu;
  • Părinți sau tutori ai foștilor elevi ai Liceului de Artă Sibiu;
  • Elevi sau foști elevi ai Liceului de Artă Sibiu care au împlinit vârsta de 18 ani;
  • Orice persoană fizică ce nu deţine cazier şi susţine bunul mers al APLAS.

Calitatea de membru al APLAS se pierde prin retragere sau excludere.


Date de contact ale asociației:

Persoane de contact:

Hanea Nicolae,

Dan Călin Băban,

Adresa de contact/corespondență: Liceul de Artă, str. Al. Odobescu, nr.2, Sibiu

E-mail: aplas.proiect@gmail.com