„ART ACHIEVES NEW EUROPE”

Număr contract: 2018-1-IT02-KA229-048248_3

Coordonator: ITALIA -  I.I.S.S. „E. Giannelli”

Ţări  partenere:

·        Estonia

·        Cehia

·        România

·        Turcia

 

SCOPUL PROIECTULUI:

În anul în care este sărbătorită „Moştenirea Culturală Europeană, iar Uniunea Europeană îşi propune să reaprindă sentimentul apartenenţei la o familie europeană comună şi pune în evidenţă faptul că moştenirea europeană este o resursă pentru Europa, I.I.S.S. „E. Giannelli” şi Şcolile de artă partenere din Europa propun AR.AC.N.E. unde Arta, cu preţioasele ei particularităţi naţionale, reprezintă tema centrală.

GRUP ŢINTĂ:  elevi cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani.

PRIORITĂŢI:

·        Promovarea în rândul elevilor a valorilor Educaţionale şi Sociale ale Moştenirii Culturale Europene.

·        Dezvoltarea aptitudinilor lingvistice, promovarea dialogului intercultural şi consolidarea identităţii Europene.

·         Dă posibilitatea elevilor să participe activ în cadrul unor experienţe interculturale.

·        Implementarea unor metode de predare inovative care includ activităţi formale şi nonformale.

 

CALENDARUL MOBILITĂŢILOR:

Estonia - noiembrie 2018 (elevi şi profesori)

Cehia – martie 2019 (elevi şi profesori)

Turcia – mai 2019 (profesori)

România – februarie 2020 (elevi şi profesori)

Italia – mai 2020 (elevi şi profesori)

 

REZULTATELE  PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

·        Promovarea în rândul elevilor a valorii Sociale şi Educaţionale a Moştenirii Culturale Europene prin accesul direct la informaţii despre bogăţia tradiţiilor Culturale Europene în scopul conştientizării şi a eticii despre protejarea Moştenirii Culturale.

·        Experimentarea diferitelor stiluri educaţionale şi a programelor de pregătire realizate de către profesionişti

·        Experimentatea directă a unei noi culturi.

Fiecare ţară parteneră propune activităţile artistice:

·        Estonia: „Aniversarea Estoniei”: păstrarea culturii intr-o societate digitalizată

·        Cehia: Frantisek Kupka şi creaţia lui artistică.

·        Turcia: Să împărtăşim Moştenirea Culturală

·        România: Tradiţie şi Spiritualitate în Europa

·        Italia: Artă şi Moştenire Culturală în Salento

·        Workshops: fiecare ţară va prezenta în cadrul mobilităţilor creaţii artistice realizate special pentru proiect. Acestea vor fi documentate video pentru prezentarea pe etape a procesului de creaţie.

·        Galerie de artă permanentă: pentru strângerea obiectelor sau a lucrărilor de artă realizate în cadrul proiectului, cât şi a celor realizaze de către fiecare şcoală în parte înainte de proiect.

·        Galeria de Artă, deschisă publicului, prezentată de către elevi, are ca scop prezentarea lucrărilor de artă dincolo de circuitul economic comun.

·        Educaţie între elevi: elevii care cazează elevii din cadrul proiectului îi învaţă pe aceştia propria limbă.

·        Vizitarea centrului istoria al oraşului

·        Vizitarea muzeelor din oraş

·        Vizitarea atelierelor de artă şi meşteşug specifice fiecărei ţări.

 

Mobilitatea din Estonia- Talinn: 18-24 noiembrie 2018

Participanţi:

Profesori:

Serfozo Anca Ioana-grafică

Froman Marcela- pictură

Elevi:

Spagli Matteo clasa a X-a B

Coman Flavius Emanuel clasa a XI-a B

Tancou Alexandra clasa a XI-a B

Stănilă Raluca Maria clasa a XII-a B

Mihucz Annamaria clasa a XII-a B