Skip to content

ANUNȚ TRANSFER

        Transferurile de la alte unități de învățământ la LICEUL DE ARTĂ SIBIU se fac numai în limita locurilor disponibile la instrument/specializări. Locurile libere în vederea transferului vor fi publicate pe site-ul Liceului de Artă și la avizierul unității de învățământ la șfârșitul anului școlar. Testările / Diferențele se vor desfășura în funcție de calendarul de mai jos:

CALENDAR

15-22 august 2022- Înscrierea pentru Testări/Diferențe în vederea transferului

25,26 august 2022- Perioada de desfășurare a probelor

Înscrierea pentru examenele de diferență / transfer se va face în perioada 15 august 2022-22 august 2022, între orele 09:00 – 13:00, la biroul Secretariat în sediul liceului din Str. Alexandru Odobescu nr.2 Toate examenele se vor desfășura în sediul liceului.


SECȚIA ARTE PLASTICE

Notă: Pentru clasele a XI-a și a XII-a secția Arte plastice, probele de diferență în vederea transferurilor în anul școlar 2022-2023 se desfășoară în perioada 25,26,29,30 august 2022.

TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL DE ARTĂ SIBIU

Probe de aptitudini – Gimnaziu

  1. Studiu Natură statică-Desen
  2. Studiu Natură statică-Culoare

Materiale necesare:  hârtie A3, creioane, gumă de șters, culori acrilice/tempera, pensule, paletă, pahar, cârpă, etc.

Timp de lucru: 2ore/probă

Probe de aptitudini – Liceu clasa a X-a și clasa a XI-a (în clasa a XII-a nu se mai acceptă transferuri)

  1. Portofoliu compus din 10 lucrări: desen/culoare/colaj/modelaj, etc. (PROBĂ ELIMINATORIE (Minim nota 7)
  2. Desen – Studiu Natură statică (clasa a X-a); Studiu ghips(clasa a XI-a) – PROBĂ ELIMINATORIE (Minim nota 7)

Dacă elevii trec de probele eliminatorii se continuă cu următoarele probe:

Pentru clasa a X-a: Culoare, Compoziție, Modelaj și Istoria Artelor; (sunt evaluate disciplinele de specialitate aferente  clasei a IX-a)

Pentru clasa a XI-a: Culoare-2 probe; Compoziție 2 probe, Modelaj 2 probe, Istoria Artelor-materia claselor a IX-a și a X-a; (sunt evaluate disciplinele de specialitate aferente  claselor  a IX-a și a X-a)

Materiale necesare: hârtie 50×70 cm, carton mucava preparat 50×70 cm, instrumente pentru desen, culoare, colaj și modelaj.

Timp de lucru: 3 ore/probă

Tematici Istoria Artelor:

Clasa a X-a

Antichitatea: Arta egipteană, Arta mesopotamiană, Arta sumero-akkadiană, Arta asiriană, Arta babiloniană, Arta persană, Arta cretano-miceniană- Creta; Micene; Arta Greciei Antice, Arta Romei antice, Arta paleocreștină.

Clasa a XI-a

Tematicile aferente clasei a IX-a la care se adaugă tematicile aferente clasei a X-a: Evul Mediu (Contextul epocii, Arta bizantină, Stilul romanic, Stilul gotic); Renașterea (Contextul epocii, Renașterea în Italia – Quattrocento, Cinquecento, Renașterea în Europa-Țările de Jos, Germania, Franța, Țările Române); Secolul al XVII-lea (Italia. Apogeul supremației artistice, Barocul, Flandra. Exuberanța barocului, Olanda. Elogiul realității, Spania. Între misticism și realitate, Țările Române.