ANUNȚ TRANSFER

        Transferurile de la alte unități de învățământ la LICEUL DE ARTĂ SIBIU se fac numai în limita locurilor disponibile la instrument/specializări. Locurile libere în vederea transferului vor fi publicate pe site-ul Liceului de Artă și la avizierul unității de învățământ la șfârșitul anului școlar. Testările / Diferențele se vor desfășura în funcție de calendarul de mai jos:

CALENDAR

15-22 august 2022- Înscrierea pentru Testări/Diferențe în vederea transferului

25,26 august 2022- Perioada de desfășurare a probelor

Înscrierea pentru examenele de diferență / transfer se va face în perioada 15 august 2022-22 august 2022, între orele 09:00 – 13:00, la biroul Secretariat în sediul liceului din Str. Alexandru Odobescu nr.2 Toate examenele se vor desfășura în sediul liceului.


SECȚIA ARTE PLASTICE

TRANSFERUL ELEVILOR LA LICEUL DE ARTĂ SIBIU

Probe de aptitudini – Gimnaziu

  1. Studiu Natură statică-Desen
  2. Studiu Natură statică-Culoare

Materiale necesare:  hârtie A3, creioane, gumă de șters, culori acrilice/tempera, pensule, paletă, pahar, cârpă, etc.

Timp de lucru: 2ore/probă

Probe de aptitudini – Liceu clasa a X-a și clasa a XI-a (în clasa a XII-a nu se mai acceptă transferuri)

  1. Portofoliu compus din 10 lucrări: desen/culoare/colaj/modelaj, etc. (PROBĂ ELIMINATORIE (Minim nota 7)
  2. Desen – Studiu Natură statică (clasa a X-a); Studiu ghips(clasa a XI-a) – PROBĂ ELIMINATORIE (Minim nota 7)

Dacă elevii trec de probele eliminatorii se continuă cu următoarele probe:

Pentru clasa a X-a: Culoare, Compoziție, Modelaj și Istoria Artelor; (sunt evaluate disciplinele de specialitate aferente  clasei a IX-a)

Pentru clasa a XI-a: Culoare-2 probe; Compoziție 2 probe, Modelaj 2 probe, Istoria Artelor-materia claselor a IX-a și a X-a; (sunt evaluate disciplinele de specialitate aferente  claselor  a IX-a și a X-a)

Materiale necesare: hârtie 50×70 cm, carton mucava preparat 50×70 cm, instrumente pentru desen, culoare, colaj și modelaj.

Timp de lucru: 3 ore/probă

Tematici Istoria Artelor:

Clasa a X-a

Antichitatea: Arta egipteană, Arta mesopotamiană, Arta sumero-akkadiană, Arta asiriană, Arta babiloniană, Arta persană, Arta cretano-miceniană- Creta; Micene; Arta Greciei Antice, Arta Romei antice, Arta paleocreștină.

Clasa a XI-a

Tematicile aferente clasei a IX-a la care se adaugă tematicile aferente clasei a X-a: Evul Mediu (Contextul epocii, Arta bizantină, Stilul romanic, Stilul gotic); Renașterea (Contextul epocii, Renașterea în Italia – Quattrocento, Cinquecento, Renașterea în Europa-Țările de Jos, Germania, Franța, Țările Române); Secolul al XVII-lea (Italia. Apogeul supremației artistice, Barocul, Flandra. Exuberanța barocului, Olanda. Elogiul realității, Spania. Între misticism și realitate, Țările Române.