Regulamentul Concursului Naţional Hans Hermann

miercuri, 15 martie 2017

Concursul Naţional de Artă Plastică

“HANS HERMANN” Ediţia a X-a 2017

REGULAMENT GENERAL DE ORGANIZARE

 

ART.1 Concursul se adresează şi îşi propune să încurajeze şi să promoveze creaţia elevilor  claselor V-XII din şcolile cu program normal şi V-XII din liceele de artă din România.
ART.2 Concursul are următoarele etape:

a) pe şcoală

b) judeţeană

c) naţională

ART. 3 Concursul se va desfăşura pe secţiunile:

1. PICTURĂ

2. GRAFICĂ

3. SCULPTURĂ

4. ARTE DECORATIVE ( TAPISERIE, CERAMICĂ, STICLĂ )

5. ARTĂ MONUMENTALĂ (Proiect de: PICTURĂ, MOZAIC, ZGRAFITO)

6. ARHITECTURĂ(Proiect)

7. DESIGN VESTIMENTAR,

8. ISTORIA ARTEI

9. EDUCAȚIE PLASTICĂ(adresată învățământului de masă cu program normal)

ART. 4 Comisii de evaluare(Juriul):

a)   Etapa pe şcoală: Comisia de organizare şi evaluare pentru această etapă, numită prin decizia conducătorului unităţii şcolare, cuprinde 2-4 profesori de specialitate cu drept de notare şi un secretar. Calitatea de preşedinte revine directorului unităţii de învăţământ.

b) Etapa judeţeană: Comisia judeţeană are structura asemănătoare cu cea a comisiilor pentru etapa locală şi este propusă de comun acord de şcolile partenere din judeţul respectiv. Şcolile dintr-un judeţ implicate în organizarea concursului vor desemna, de comun acord, comisia şi preşedintele comisiei la nivel de judeţ.

c)  Etapa naţională: Comisia naţională de concurs este formată din cadre didactice de specialitate, cu experienţă, membri UAP Sibiu, cadre didactice universitare din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. Comisia naţională de concurs este propusă de comun acord de şcolile partenere şi aprobată prin decizie de către directorul şcolii coordonatoare, Liceul de Artă Sibiu, cu avizul ISJ Sibiu.

d)   Comisiile vor fi anunţate cu 7 zile înainte de ziua concursului.

ART. 5 Tema

Fiecare ediţie are o temă propusă de către organizatori.

Recomandările privind tematica şi cerinţele se vor comunica în prospectul-invitaţie şi  vor fi trimise din timp liceelor participante la concurs

ART. 6 Înscrierea la concurs:

·         Termenul limită de înscriere : data poştei 06.05.2017

·         Preînscrierea la concurs în vederea constituirii la timp a bazei de date a organizatorilor se va face într-un google-doc care va fi anunțat participanților prin intermediul site-ului Liceului de Artă Sibiu și prin invitațiile scrise adresate tuturor județelor

·         Ulterior datei limită de înscriere nu se vor accepta nici un fel de modificări la lista cu participanţi.

·         Înscrierile se vor face de către comisia de organizare

Cerinţe tehnice :

  • Lucrările de pictură şi grafică vor avea dimensiunile 50/70cm sau 35/50 cm.
  • La grafică se admite passe-partout dar în limitele dimensiunilor exterioare menţionate.
  • Se admit lucrări în ulei, tempera, acril, tehnică mixtă cât şi în tehnicile specifice graficii (gravură).
  • La sculptură se admit numai lucrări în material definitiv.
  • Eseurile  pentru secţiunea istoria artei vor respecta următoarele:

– utilizarea surselor  bibliografice recomandate

– note prin care se face trimiterea la sursa de informaţie

– lucrările să fie de 5-6 pagini + bibliografie şi note.

·         Eseurile pot fi trimise pe adresa şcolii pe suport de hârtie sau pe mailul partener@licartasibiu.ro în atenţia d-lui prof. David Marius.

·       Lucrările vor fi trimise prin poştă sau depuse direct la sediul organizatorului

·       Este de preferat ca lucrările de sculptură grele şi de mari dimensiuni să fie aduse si retrase  de autor sau de către un delegat.

·       Fiecare lucrare trebuie să poarte o etichetă după modelul din Anexa regulamentului , în caz contrar lucrarea  va fi descalificată și nu se returnează .

ART. 7 Criterii de evaluare

Pentru  PICTURĂ , GRAFICĂ, ARTE DECORATIVE, ARTĂ MONUMENTALĂ,

DESIGN VESTIMENTAR, EDUCAȚIE PLASTICĂ:

a.       armonizarea elementelor de limbaj plastic(pata, linie, punct), independente sau asociate în cadrul unei structuri compoziţionale

b.      principii de organizare, relaţie plin-gol, fond-formă, culoare

c.       ritm şi contrast

d.      expresivitate şi originalitate

Pentru SCULPTURĂ, CERAMICĂ:

a.       principii de organizare, relaţie plin-gol

b.      ritm şi contrast

c.       expresivitate şi originalitate

Pentru ARHITECTURĂ:

a.       paginație

b.      construcție , perspectivă

c.       ritm

d.      expresivitate și originalitate

Pentru ISTORIA ARTEI:

a.   respectarea temei propuse

b.   corectitudinea informaţiei ştiinţifice

c.   folosirea noţiunilor şi termenilor specifici specialităţii

d.   originalitatea prezentării

Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat de juriu.

ART. 8 Acordarea premiilor la etapa finală

  • Se vor acorda diplome pentru fiecare secţiune şi fiecare an de studiu.
  • Autorii celor mai valoroase lucrări vor primi și premii în bani acordate de sponsor.
  • Lucrările laureaților vor intra în patrimoniul Liceului de Artă din Sibiu, iar cele nepremiate vor fi returnate participanţilor.
  • Diplomele şi premiile vor fi trimise prin poştă, după concurs, pentru cei care nu s-au prezentat la festivitatea de premiere.
ART. 9 Returnarea lucrărilor nepremiate se face o singura dată la adresa școlii indicată de către participant.Se vor returna doar lucrările elevilor de la Categoria A-licee vocaționale.
ART. 10 Detalii privind înscrierea la concurs, calendarul concursului, vor fi stabilite la fiecare ediţie de către şcoala coordonatoare printr-un document separat care va fi publicat pe site până în  luna februarie 2016.
ART. 11 Eventuale adăugiri la acest regulament, din motive obiective, se pot realiza doar prin intermediul anexelor.

Coordonatori concurs:                   

         Prof. Sacarelis Daniela Ioana, prof. Dan Călin Băban, Liceul de Artă Sibiu,

         Inspector de specialitate prof. Bianca Florea.

 

Anexa  la Regulamentul de organizare a Concursului Naţional de Arte Plasice “Hans Hermann

Categoria A – licee și școli vocaţionale de artă

Categoria B – şcoli gimnaziale şi licee cu program normal din învăţământul de masă

 

LUCRĂRILE VOR FI TRIMISE PE ADRESA:

Categoria A                    Liceul de Artă Sibiu,Str. Odobescu, nr.2, cod 550009, Sibiu.

       Categoria B        Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, Str. Nicoale Iorga, nr. 56 Sibiu

 

Fiecare lucrare va avea OBLIGATORIU pe VERSO următoarele date:

NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI  
VÂRSTA  
CLASA  
SECȚIUNEA  
TITLUL LUCRĂRII  
TEHNICA  
DIMENSIUNILE LUCRĂRII  
           NUME PROFESOR COORDONATOR  
NUMELE LICEULUI  
LOCALITATEA  
JUDEŢUL  
ADRESA LICEULUI  
NR. TELEFON Al  LICEULUI  
 ADRESA  DE E-MAIL A  LICEULUI  
NR. TELEFON Al  ELEVULUI  
ADRESA  DE E-MAIL A  ELEVULUI  

 

 

Cu mulţumiri participanţilor la ediţiile anterioare ale concursului

şi cu reînnoirea invitaţiei pentru ediţia din acest an,

 

Prof. Sacarelis Daniela Ioana                       

                                                                DIRECTOR       

                                                           Liceul de Artă Sibiu

Discutii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *