olimpiada geografie 2019_liceul de arta sibiu

Data eveniment: 

Sâmbătă, 9 Martie, 2019 - 10:00 to 20:00

”Geografia, disciplină necesară într-o lume tot mai complexă”

 • Olimpiada de Geografie, faza județeană, se a defășura în data de 9 martie 2019, ora 10, la Liceul de Artă Sibiu.
 • Participă 118 elevi din  județul Sibiu, acest concurs aflându-se la a 39-a ediție.
 • Probele de concurs se vor desfăşura pe clase: clasa a VIII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a. 4. Elevii, indiferent de an de studiu, pot participa numai la olimpiada organizată la nivelul clasei lor.
 • La etapa județeană se susține o probă: proba teoretică. Durata probei teoretice,  este de 3 (trei) ore.
 • Evaluarea lucrărilor se face conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor şcolare, aprobată prin OMECTS 3035/2012, capitolul III, secțiunea a II-a, articolele 46-48.
 • Rezolvarea contestaţiilor se va face prin reevaluarea lucrărilor primite, conform baremelor afişate.
 • Contestaţiile au următoarea rezolvare:
  • pentru lucrările care au primit din partea comisiei de evaluare iniţială un punctaj mai mic de 95 de puncte (nota 9,50), punctajul acordat iniţial se modifică, prin creştere sau prin descreştere, dacă între punctajul iniţial şi cel acordat de comisia de contestaţii se va constata o diferenţă de cel puţin 5 puncte (0,50). Dacă diferenţa dintre cele două punctaje este mai mică de 5 puncte (0,50), punctajul iniţial rămâne punctajul definitiv.
  • pentru lucrările care au primit iniţial cel puţin 95 puncte (nota 9,50), punctajul definitiv este cel acordat în urma evaluării lucrării de comisia de contestaţii, indiferent de diferenţa între punctajul iniţial şi cel nou acordat. Deciziile comisiei de contestaţii sunt definitive, după validarea lor de către preşedintele Comisiei de organizare și evaluare a etapei respective.
  • Rezultatele contestațiilor sunt consemnate într-un proces – verbal, care este semnat de toți membrii acesteia.
 • Rezultatele, subiectele și baremele vor fi afișate la avizierul Liceului de Artă Sibiu, precum și pe site-ul www.isjsb.ro la secțiunea Noutăți în seara de 9 martie 2019, până la ora 21.
 • La faza națională de la Târgu Mureș se califică primul elev, la fiecare an de studiu, cu condiția să acumuleze minim 75 puncte.
 • De asemenea, în funcție de clasamentul național pe disciplină, la fiecare clasă poate exista o suplimentare de locuri.

 

MULT  SUCCES TUTUROR PARTICIPANȚILOR  !

Categorie eveniment: